Комплекс по зберіганню фруктів та овочів

Загалом 77 камер обладнаних системою Регульованого Газового
Середовища, з них:
14 камер загальною ємкістю 2,5 тис тон з температурою
-
зберігання від -2°С до +2°С;
63 камери загальною ємкістю 15,2 тис тон з температурою
-
зберігання від 0°С до +2°С.

Комплекс обладнано єдиною системою комп'ютерного керування
(один оператор контролює усі процеси в камерах).

В вересні 2011 року було встановлено лінію сортування та пакування
потужністю 15 т/год.

До складу лінії входить обладнання для формування картонної тари.
Обладнання надає змогу одночасно здійснювати сортування та
пакування у дев'ять типів тари.

Після пакування в картонну тару, ящики з яблуками автоматично
складаються на палети та також автоматично доставляються в зону
накопичення готової продукції.